MENU

 

 

Supply and Delivery of Food Processing Equipment for the GIA project entitled “OneDOST4U-Tulong-tulong sa Pagbangon: Capability Enhancement for Samahang Ugnayan ng mga Kababaihan Mag-iisda ng Paltik"

Invitation to Bid & Bidding Schedule (Download)

Bid Notice Abstract (Download)

Public Bidding Documents (Download)