MENU

 

 

Supply and Delivery of Food Processing Equipment for the GIA project entitled: "OneDOST4U Tulong-tulong sa Pagbangon: Capability Enhancement for Samahang Ugnayan ng mga Kababaihan Mag-iisda ng Paltik"

 

Bid Bulletin No.1 (download)

Bid Bulletin No.2 (download)