MENU

 

 

Loading...

Hindi biro ang banta ng COVID-19! Patuloy nating paigtingin ang ating pag-iingat upang maiwasan na tayo ay mahawa o makahawa ng iba. Mahalaga na tayo ay maging maalam sa COVID-19.
Alamin ang mga dapat gawin sa Komiks na ito:
#BeatCOVID19
#WeHealAsOne
#COVID19PH
*Comics courtesy of JBLMGH/MSGC

Close Form

What do you think?

Send us feedback!